+358 44 330 9716 yhteys@maipeltoniemi.fi

Main yhteisövalmennus oy

YHTEISÖVALMENNUKSEN TIIMISSÄ ON VAHVA SUBSTANSSIOSAAMINEN TYÖSTÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALALTA & KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN PARISTA

Main yhteisövalmennuksen visio on tuottaa laadukasta ja innostavaa työnohjausta erityisesti niille ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Ja koska elämä voi haavoittaa meistä jokaista, traumasensitiivisyys ja arvostavan kohtaamisen taidot ovat tärkeitä kaikille ihmisiä työssään kohtaaville ammattilaisille ja ihmisten johtajille alasta riippumatta. Työyhteisön hyvinvointi ja turvallisuus ovat haastavaa asiakastyötä tekevän ammattilaisen jaksamisen perusta ja työn etiikan kannattelija.

Main yhteisövalmennuksen työnohjaus voi olla esimerkiksi yhteisen turvallisen tilan rakentamista, yhteistä ammatillisen kasvun ja oivalluksen matkaa, työstä uudelleen innostumista, oman ammatillisuuden ja vuorovaikutuksen tiedostamista, uusia näkökulmia, vastuun ottamista tai antamista, tilaa tunteille ja tuuletukselle, voimaantumista tai toivon kannattelua. Työnohjaus voi olla myös yhteiskehittämisen tai yhteisövalmennuksen prosessi yhdessä asiakasyhteisönne kanssa  – keksitään yhdessä jotain uutta ja innostavaa!

Työyhteisö on myös meille työnohjaajille tärkeä tuki ja ammatillisen kehittymisen kehto. Olen koonnut rinnalleni huipputyönohjaajien tiimin, jolla on vahva substanssiosaaminen haastavanakin näyttäytyvästä työstä sosiaali- ja terveydenhuoltoalalta sekä kasvatuksen ja koulutuksen parista. Olemme kohtaamisen ammattilaisia ja traumainformoitu työote meille työmme eettinen lähtökohta.

Tutustu tiimiin!

"

Kysy rohkeasti!

Jos haluat keskustella työohjaustarpeistanne,
ota rohkeasti yhteyttä.

Toimimme pääasiassa Uudenmaan ja
Kanta-Hämeen alueilla, mutta meidät on nähty
myös Kymenlaaksossa, Päijät-Hämeessä,
Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja
etätyönohjauksen merkeissä tietenkin missä vaan!

YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN!

YHTEISÖVALMENNUKSEN TIIMI

Yhteisövalmennuksen tiimissä on vahva substanssiosaaminen työstä sosiaali- ja terveydenhuoltoalalta sekä kasvatuksen ja koulutuksen parista.

Sanna Nylund

Sanna Nylund

Työnohjaaja

Sanna on kuunteleva kohtaaja ja ketterästi näkökulmia vaihtava ongelmanratkaisija. Työhyvinvointi on Sannalle sydämen asia.

”Sannan intohimoisen kiinnostunut ja utelias ote saa vahvuudet esiin.”

Kati Voivala

Kati Voivala

Työnohjaaja

Kati on dialoginen silmukoija ja voimavarakeskeinen ideoija. Katin mukana kulkee terapeuttinen osaaminen, turva, toivo ja aito kohtaaminen.

”Kati on timanttinen ihmissuhdetyön menetelmäosaaja, oikea tietopankki.”

Thea Hildén

Thea Hildén

Työnohjaaja

Thea on lempeä ja tarkkanäköinen vaikeiden tilanteiden erikoisnainen. Laaja ymmärrys työelämän ja vuorovaikutuksen ilmiöistä yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan kontekstissa kuuluu pakettiin.

”Ei niin syviä vesiä, ettei Terhi niissä uisi / vesijuoksisi.”

Outi Lehtola

Outi Lehtola

Työnohjaaja

Outilla on erinomainen organisaation taju. Realismia strategia- ja arvotyöhön; mopolla ei voi päästä kuuhun.

”Outi ei säikähdä mitään, kaikki inhimillinen elämä on tuttua.”

Carita Mäkelä

Carita Mäkelä

Työnohjaaja

Carita on läsnäoleva ja kannustava kohtaaja. Erilaisten näkökulmien taitaja ja toivon ylläpitäjä.

”Carita kannattelee turvallisesti tilanteen kuin tilanteen.”

YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN!

Jokaista työnohjaajaamme tukee koko tiimin yhteinen osaaminen ja näin voimme parhaalla mahdollisella tavalla vastata työryhmän ja yksilön tarpeisiin työelämän, johtamisen ja asiakastyön ilmiöiden edessä. Yhdessä meillä on moniammatillista OSAAMISTA, kaikenkattavaa KOULUTUSTA ja monipuolisia mielenkiinnon kohteita.

OSAAMISTA

Traumainformoitu työote, akuutti kriisityö, traumat, mindfulnes, keholliset menetelmät, jooga, hengitysharjoitukset, rentoutousharjoitukset, toipumisorientaatio, voimavarakeskeisyys, psykologinen turvallisuus, työhyvinvointi, työkykyjohtaminen, valmentava johtaminen, moniammatillinen johtaminen, päihdetyö, riippuvuudet, psykiatrinen hoitotyö, sparraus, coaching, uravalmennus, mentorointi, yhteisöhoito, yhteiskehittäminen, työyhteisökonfliktien ratkaisut, nuorten mielenterveystyö, lean, työturvallisuus, väkivaltatyö (henkinen, psyykkinen, hengellinen, seksuaalinen, taloudellinen, digitaalinen), väkivaltatilanteiden ennakointi ja purku, IMO – itsemääräämisoikeudet, puhejudo, kriisitilanteiden purku, liikuntalääketiede, ruotsinkieli, englanninkieli, selkokieli, kuvakommunikointi, viittomat, monikulttuurisuus, kulttuuritietoisuus, moniviranomaistyöskentely, kokemustutkimus, myynti, yrittäjyys, markkinointi, ryhmäilmiöt, systeeminen työote, fasilitointi, korva-akupunktio, toimintakulttuurin muutos.

Kasvatus- ja koulutus, opetuksen järjestäminen, perusopetus, ammatillinen koulutus, sosiaali- ja terveysala, lastensuojelu, vanhustyö, hanketyö, esimiestyö, kokemusosaaminen, vertaistyö, autismin kirjo, adhd-valmennus, kehitysvammatyöhenkilöstöjohtaminen, lähiesihenkilötyö, jaettu johtajuus, TE-palvelut, työergonomia, strateginen johtaminen, verkostotyö, sosiaaliohjaus, arviointi, kuntoutus, terapia, sosiaalityö, rakenteellinen sosiaalityö, oppilas- ja opiskeluhuolto, sosiaalialan etiikka, sosiaalialan johtaminen, yhteiskuntapolitiikka, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, aktivismi, moninaisuus, yhdenvertaisuus, antirasistinen työote, kansalais- ja ihmisoikeudet, lasten oikeudet, moniammatilliset tiimit,  yhteisöllisyys, terapeuttiset yhteisöt, yhteisölliset kulttuurit, kunniaan liittyvä väkivalta, haitalliset perinteet, restoratiivinen työskentely, mielenterveystyö..

KOULUTUSTA

voimavarakeskeinen, ratkaisukeskeinen, dialoginen, toiminnallinen ja integratiivinen työnohjaus, perheterapia, kognitiivinen lyhytterapia, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen terapia, sairaanhoitaja, sosionomi (YAMK), sosiaalityö YTM, kasvatustiede KM, neuropsykiatrinen valmennus, diakoni, organisaatiopsykologia, JET-johtamisen erikoisammattitutkinto, ammatillinen opettajakoulutus, psykoterapian perusopinnot, Mbct (Mindfulness-based cognitive therapy), kriisi ja traumatyön syventävät opinnot, Transaktioanalyysi (TA101, TA202 +), DKT, erityisopettaja, OVI-johtamiskoulutus, hyväksymis- ja omistautumisterapia lyhytinterventiokoulutus (HOT), lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot, SAR seksuaalianamneesi koulutus, valokuvan terapeuttinen käyttö – voimauttava valokuvaus työmenetelmänä, Nada -korva-akupunktio päihde ja mielenterveystyössä, restoratiivinen sovittelukoulutus, IcThinking (suom. Minun Silmin – Sinun Silmin -ohjelma) ohjaajakoulutus, traumanvakautusryhmän ohjaajakoulutus, vakavan dissosiaatiohäiriön arviointi TADS-I, MOD-koulutus (moninaisuus, oivallus, dialogi), ratkaisukeskeinen työote neuropsykiatrisen oppijan kohtaamisessa, lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisy, systeeminen työote oppilaitoksissa, haastavien tilanteiden ennaltaehkäisy – MAPA® toimintamalli opetustoimessa, Kehittyvä vanhemmuus lastensuojelu ja päihdetyössä, KKT-lyhytinterventiot lasten ja nuorten kanssa, mindfulnes, keholliset menetelmät, jooga, hengitysharjoitukset, rentoutusharjoitukset, toipumisorientaatio, voimavarakeskeisyys, työkykyjohtaminen, valmentava johtaminen, moniammatillinen johtaminen, päihdetyö, riippuvuudet, psykiatrinen hoitotyö, korvaushoito, terapiat etulinjaan -lyhytterapiakoulutus

MIELENKIINNON KOHTEITA

terapia, henkinen kasvu, poliittiset väittelyt, matkustelu, kulttuuriset tavat ja tottumukset, ihminen ja ihmisen mieli, elämänkerrat, Netflix-sarjat, podcastit, äänikirjat, koirat, kissat, kanat, maastopyöräily (fatbike, gravel), sähköpyöräily, moottoripyöräily, suunnistus, puutarhanhoito, viljely, vaeltaminen, kaupunkikulttuuri, mökkeily, neulominen, puusepän työt, rakentaminen, entisöinti, sisustus, luontaishoidot, akupunktio, ruoka, ulkona syöminen, sohvailu, luontoliikunta, punttitreeni, sienestys, marjastus, Ecxel-taulukot, siivous, sijoittaminen, kirpputorit, läheisistä huolehtiminen, nuorisokulttuuri, nuoret, kilpasoutu, rytminen kilpavoimistelu, ruskamatkat, ikuinen opiskelu, roskalavadyykkaus, tuunaus, koneet,  itsensä kehittäminen, laulaminen, kitaran soittaminen, valokuvaus, köynnökset ja puut, kuvataide, vesijuoksu, saunominen, saaristo ja meri.

MEIDÄN TYÖNOHJAUKSESTA SANOTAAN:

”Oot kyl ihan huippu työnohjaaja ja ihan huippu tyyppi. Tykkäsin ku sait pakotettua mut puhumaan, joka kerran jälkeen tuli tosi hyvä olo. Jokaisessa työpaikassa pitäisi olla yksi Mai työnohjaajana ♥️Ensimmäinen työnohjaus missä aika meni aina liian nopeasti. Suosittelen kaikille.” t. Kai

”Mai on auttanut lisäämään ymmärrystä asiakkaita kohtaan tuomalla tietoa trauman vaikutuksista asiakkaiden toimintaan. Työnohjaajana Mai osaa tarttua oikeisiin kysymyksiin sekä haastaa lempeällä otteella yksilöitä ja tiimiä. Mai on helposti lähestyttävä ja rento sekä suhtautuu vaikeisiin asioihin asiantuntevasti ja tarvittavalla vakavuudella. Työnohjaajana hän antaa ja pyytää palautetta. Työnohjausprosessi on ollut asiakaslähtöistä ja vahvistanut työyhteisön keskinäistä luottamusta sekä ammattitaitoa.”

 

 

”Tämä oli ensimmäinen työnohjaus, jossa on saanut olla ihan kokonainen ihminen – integroida ihmisyyden ja ammatillisuuden näihin keskusteluihin! Sinulla on ihana vastaanottavainen ja herkkä tapa olla työnohjaaja!”

”Yritettiin pohtia myös kehittävää palautetta, mutta ei onnistuttu keksimään mitään tilannetta, missä oltaisiin toivottu sun toimineen toisin. Ollaan oltu aivan supertyytyväisiä sun ohjaukseen!”

”Mai, palautit meidän uskon työnohjaukseen.”

 

”Mai on auttanut tiimiämme työnohjaajana jo lähes kaksi vuotta. Olipa kyse sitten täyden työpöydän ja aivokaistan tilanteen purkamisesta tai tiimin sisäisestä konfliktista, hän tarttuu tilanteeseen ja kysyy tärkeitä kysymyksiä. Mailla on ainutlaatuinen kyky löytää työnteon kipukohtia ja sanoittaa niitä, jolloin ongelmista päästään eteenpäin, työyhteisössä voi olla avoimempi ja ratkaisut on helpompi löytää. Traumainformatiivinen viitekehys, josta käsin Mai tekee työtään, on erinomainen lähtökohta, sillä sen piirteet ovat jokaiselle tuttuja elämän varrelta ja osuvat hyvin myös työelämään ja organisaatioiden eri vaiheisiin.”

 

Yhteisövalmennuksen tiimissä on vahva substanssiosaaminen työstä sosiaali- ja terveydenhuoltoalalta ja kasvatuksen ja koulutuksen parista.

LÄHETÄ MEILIÄ TAI SOITA!

yhteys@maipeltoniemi.fi 

+358 44 330 9716

Verkostoidu kanssani Linkkarissa:

Main yhteisövalmennuksen logo

Main yhteisövalmennus oy
Y-tunnus: 3184893-6
Tietosuojaseloste