+358 44 330 9716 yhteys@maipeltoniemi.fi

Main yhteisövalmennus Oy

REFERENSSEJÄ

Työnohjaan yksilöitä, ryhmiä, työyhteisöjä ja esihenkilöitä etänä, lähellä ja myös ulkona kävellen! Olen tehnyt yhteiskehittämiseen liittyviä onnistuneita kokeiluja, työnohjannut ja valmentanut asiakasyhteisöä työryhmän kanssa ja kaikkea hieman tavallisempaakin. 

Kehittämisprosessit, joissa yhteisöllisyys, kokemusasiantuntijuus, traumainformoidun työotteen ja traumaosaamisen vahvistaminen jollain tapaa esiintyvät, saavat minut innostumaan. Kysy lisää työnohjauksesta, koulutuksesta ja yhteisön valmennusprosesseista – suunnitellaan yhdessä jotain uutta ja innostavaa!

Minulla on kokemusta koulutusprosessien ja työpajojen toteuttamisesta sekä työnohjaamisesta monelta eri sotealan sektorilta. Hyvin tuttuja ovat mielenterveys-, päihde- ja asumispalvelut sekä lastensuojelun erityisyksiköt. Työnohjaajan roolista käsin on ollut hienoa ja arvokasta päästä osalliseksi myös perhetyöhön, perhekuntoutukseen, sosiaalityöhön, -ohjaukseen ja palvelutarpeen arviointiiin, jälkihuollon nuorten tukemiseen, ensikotiin, autisminkirjoon liittyviin palveluihin, väkivaltatyöhön, vanhustyöhön, matalan kynnyksen palveluihin ja moneen muuhun palveluun, jossa tehdään merkityksellistä ja laadukasta työtä.

Oheen koottu palautetta koulutuksesta, yhteisövalmennuksesta ja työnohjauksesta.

Laadukasta ja innostavaa koulutusta ja työnohjausta erityisesti niille ammattilaisille, jotka kohtaavat haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Traumasensitiivisyys, arvostava kohtaaminen, turvallisuus ja eettisyys ovat toimintamme keskiössä.

Kysy rohkeasti!

Jos haluat keskustella koulutus- tai työohjaustarpeistanne,
ota rohkeasti yhteyttä.

Työnohjaajina toimimme pääasiassa Uudenmaan ja
Kanta-Hämeen alueilla, mutta meidät on nähty
myös Kymenlaaksossa, Päijät-Hämeessä,
Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja
etätyönohjauksen merkeissä tietenkin missä vaan!

KYSY TARJOUSTA TEIDÄN TARPEISIINNE RÄÄTÄLÖIDYSTÄ TRAUMAKOULUTUKSESTA tai traumainformoidun työotteen prosessikoulutuksesta!

PALAUTETTA PROSESSIKOULUTUKSESTA:

”TRAUMAINFORMOITU TYÖOTE LASTENSUOJELUSSA” 2022

 

”Kiitos Mai! On ollut kehittävin koulutus, jossa olen ollut, Luot persoonallasi turvallisen sekä rennon ilmapiirin, jossa on helppo tuoda omia ajatuksiaan kuuluviin. Ohjaat hyvin keskusteluja, etkä anna liikaa osallistujien poiketa aiheesta. Olet aika ytimessä traumainformoidun työotteen kouluttamisessa ja se näkyy.”

”Olen oppinut koulutuksessa paljon ja se on onnistunut herättämään mielenkiintoni esimerkiksi transaktioanalyysiä kohtaan. Olet onnistunut luomaan kokonaisuuden, joka tarjoaa orastavaa ymmärrystä ja työkaluja lastensuojelutyöntekijälle ja työhön. Pidän tyylistäsi kouluttajana, sillä se on lämmin, humoristinen ja informatiivinen olematta liian täyteen tungettu.” Kia

”En olisi uskonut, että ollaan sun ensimmäinen LASU-ryhmä! Pidän tavastasi havainnollistaa esimerkeillä ja niissäkin on näkynyt paljon tuntemus lastensuojelutyöstä. Kerrot asioista selkeästi ja johdonmukaisesti.” Tea

” Päivät on olleet erittäin mielenkiintoisia ja antoisia. Sinulla on jäätävä tieto-taito ja ulosantiasi on helppo kuunnella. Sinusta paistaa oma innostuneisuus asiaa kohtaan ja se tarttuu! Olen tykännyt kovasti! Olen saanut kovasti!” Mari

”Kiitän, koska ulosantisi on ymmärrettävää, mielenkiintoa ylläpitävää ja aihetta kunnioittavaa. Huomaan paljon hyvää siinä, mistä vinkkelistä uennoit ja miten olet pitänyt jokaisen ryhmän jäsenen tasapuolisen kokemuksen huomioituna. Näet trauman juurisyyt ja tiedät paljon!” Riikka 

HUMANAN KALLIO OY

KYSY TARJOUSTA TEIDÄN TARPEISIINNE RÄÄTÄLÖIDYSTÄ YHTEISÖVALMENNUKSESTA JA YHTEISÖHOIDON KOULUTUKSESTA!

Kokemuksia yhteisövalmennuksesta

 

Main vuoden kestäneessä yhteisövalmennuksessa on ollut asiakkaat mukana kehittämisessä ja väitämme, että juuri tämä yhdessä kehittäminen on saanut asioita juurtumaan yhteisössämme. Rakenteet ovat toimivammat, riippuvuutta ymmärretään paremmin, työntekijät ovat oppineet valmentamaan asiakasta muutoksessa ja yhteisössä on turvallinen ilmapiiri. Jos pitäisi valita yksi tapa yhteisöhoidon kehittämiseen niin valitsisimme ehdottomasti Main yhteisövalmennuksen. Main tapa olla vuorovaikutuksessa on innostava, kannustava, suora ja rempseä!

Lämpimästi Maita suositellen: Pidä Kiinni® Jannikan yhteisö LAHDEN ENSI-JA TURVAKOTIYHDISTYS

KYSY TARJOUSTA TEIDÄN TARPEISIINNE RÄÄTÄLÖIDYSTÄ PÄIHDETYÖN JA OSAAMISEN KOULUTUKSESTA!

Kokemuksia päihdetyön täydennyskoulutuksesta perhetyön ammattilaisille

”Main kaksipäiväinen koulutus päihdetyön ja riippuvuuskäyttäytymisen osaamisen vahvistamiseksi oli antoisa ja tarpeitamme vastaava.

Mai koulutti muun muassa addiktion ja emotionaalisen trauman yhtymäkohdista sekä välttämiskäyttäytymisestä selviytymiskeinona. Main verkkokoulutus oli osallistava ja vuorovaikutuksellinen.

Kokeneetkin perhetyön avohuollon ja ympärivuorokautisten perhekuntoutusyksiköiden ammattilaisemme saivat uusia näkökulmia ja vuorovaikutuksen välineitä addiktioista kärsivien asiakkaiden kohtaamiseen.

Main tapa kouluttaa oli puoleensa vetävä, humaani ja ajatuksia herättävä. Suosittelemme lämpimästi vastaavaa koulutusta muillekin ammattilaisille.”

Hanna Seppälä, aluejohtaja MERIKRATOS OY

KYSY TARJOUSTA TEIDÄN TARPEISIINNE RÄÄTÄLÖIDYSTÄ TRAUMAKOULUTUKSESTA tai traumainformoidun työotteen prosessikoulutuksesta!

Kokemuksia KOULUTUKSESTA: yhteisöllinen päihdetyö nuorten kanssa

Tykkäsimme kovasti Main tavasta kouluttaa ja tuoda vaikeasta, mutta äärimmäisen tärkeästä aiheesta konkretiaa ja tietotaitoa käytännön tasolle. 

Mai osallisti ja haastoi meidät pohtimaan ja prosessoimaan yhteisöllisyyden, addiktioiden ja trauman syviä kulmia. Koulutus oli tiivis, mutta todella kattava ja asiantunteva paketti yhteisölliseen päihdetyöhön nuorten kanssa.  

Erityisesti meitä puhutteli polyvagaalinen teoria, joka avasi entisestään ymmärrystä, miksi ihminen toimii kuten toimii, kun trauma kiertää kehää ja toistaa itseään. Vahvistui myös edelleen prosessin ymmärtämisen tärkeys. Pikaratkaisuja ei ole. Main näkökulmat olivat asiakaslähtöisiä ja ote äärimmäisen ammatillinen.  

Ei ole mitään tärkeämpää tässä työssä, kuin ymmärtää, tunnistaa ja osata säädellä omia reaktioita, ja sitä kautta myös ymmärtää sekä tunnistaa; miksi lapsi tai nuori reagoi kuten reagoi, ja miten me voimme ohjata ja auttaa vaikeissa vuorovaikutustilanteissa itseämme, toisiamme sekä hukassa olevia lapsia, jotka tarvitsevat turvaa ja tukea sisäiselle maailmalleen. 

Erityisyksikkö Raussilan esihenkilöt

Myy, Aki & Taru

FAMILAR OY

Laadukasta ja innostavaa koulutusta ja työnohjausta erityisesti niille ammattilaisille, jotka kohtaavat haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Traumasensitiivisyys, arvostava kohtaaminen, turvallisuus ja eettisyys ovat toimintamme keskiössä.

KYSY TARJOUSTA TEIDÄN TARPEISIINNE RÄÄTÄLÖIDYSTÄ TRAUMAKOULUTUKSESTA tai traumainformoidun työotteen prosessikoulutuksesta!

PALAUTETTA TRAUMAKOULUTUKSESTA RIIPPUVUUSKLINIKALTA 2021

”Peltoniemi on selkeäsanainen, hyvin koko opiskelijaryhmän huomioiva, empaattinen ja helposti lähestyttävä kouluttaja, jonka kokemus päihdetyössä tuntuu ruudun toiselle puolelle asti. Hänen erityisosaamistaan on vankka traumatietoisuus, jota ei koskaan liikaa korosteta päihde- ja mielenterveystyössä.”

”Jokainen riippuvuustyötä tekevä ammattilainen hyötyy koulutuksessa, jonka keskiössä on traumainformoitu kohtaaminen ihmistyössä. Traumatietoisuuden sisäistäminen työyhteisössä lisää työhyvinvointia ja helpottaa ilmiön ymmärtämistä ja kohtaamista.”

”Main traumakoulutus antoi uutta näkökulmaa asiakkaiden tilanteisiin työssäni Riippuvuusklinikalla. Lisäksi sain materiaalia ja työkaluja käytettäväksi asiakkaiden kanssa tukikeskusteluissa. Kiitos hyvästä koulutuksesta!” 

RIIPPUVUUSKLINIKKA, SEINÄJOKI

KOULUTUSESIMERKKEJÄ

Main räätälöidyt koulutukset soveltuvat erityisesti sosiaali-, terveys-, terapia-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille ja opiskelijoille.

 • Traumainformoitu työote lastensuojelussa / mielenterveys- ja päihdetyössä / ikääntyneiden palveluissa / nuorisotyössä -prosessikoulutus
 • Trauma ja addiktio – hoitamaton trauma ylläpitää addiktiota
 • Dynaaminen turvallisuus ja traumasensitiivinen työote rikosseuraamusalalla
 • Miten ymmärtää päihteitä käyttävää ihmistä – kannattaako addiktia hoitaa?
 • Psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus – miten motivoida toipumiseen?
 • Emotionaalisen trauman vaikutukset psyyken rakenteeseen, elämään ja valintoihin.
 • Lapsuuden vaikeiden kokemusten (ACE) vaikutukset nykypäivään, traumainformoitu hoito ja kohtaaminen.
 • Ammattilaisen roolit, valta ja vanhemmuus – vaikuttava päihdetyö.
 • Terapeuttinen yhteisöhoito – addiktin vapaa tahto, sudenkuopat ja toipumisen mahdollistaminen.
 • Päihdehoito trauman vakauttamisen vaiheena – trauman oireet ja toipuminen päihderiippuvuudesta
 • Seksuaalisuuden muutos ja eheytyminen huumeidenkäyttäjien terapeuttisessa yhteisössä. (Peltoniemi, 2017. Kunnolliseksi mieheksi ja arvokkaaksi naiseksi. Teoksessa Kiuru & Strömberg-Jakka (toim.) Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä. UniPress.)
 • Autoetnografia ja kokemustutkimus tiedon valtarakenteiden muuttajina – kysymyksiä kokemusasiantuntijuudesta Suomalaisessa mielenterveys- ja päihdetyössä kahdesta roolista käsin.

Minusta ja työnohjauksestani sanotaan…

”Oot kyl ihan huippu työnohjaaja ja ihan huippu tyyppi. Tykkäsin ku sait pakotettua mut puhumaan, joka kerran jälkeen tuli tosi hyvä olo. Jokaisessa työpaikassa pitäisi olla yksi Mai työnohjaajana ♥️Ensimmäinen työnohjaus missä aika meni aina liian nopeasti. Suosittelen kaikille.” t. Kai

”Mai on auttanut lisäämään ymmärrystä asiakkaita kohtaan tuomalla tietoa trauman vaikutuksista asiakkaiden toimintaan. Työnohjaajana Mai osaa tarttua oikeisiin kysymyksiin sekä haastaa lempeällä otteella yksilöitä ja tiimiä. Mai on helposti lähestyttävä ja rento sekä suhtautuu vaikeisiin asioihin asiantuntevasti ja tarvittavalla vakavuudella. Työnohjaajana hän antaa ja pyytää palautetta. Työnohjausprosessi on ollut asiakaslähtöistä ja vahvistanut työyhteisön keskinäistä luottamusta sekä ammattitaitoa.”

 

 

”Tämä oli ensimmäinen työnohjaus, jossa on saanut olla ihan kokonainen ihminen – integroida ihmisyyden ja ammatillisuuden näihin keskusteluihin! Sinulla on ihana vastaanottavainen ja herkkä tapa olla työnohjaaja!”

”Yritettiin pohtia myös kehittävää palautetta, mutta ei onnistuttu keksimään mitään tilannetta, missä oltaisiin toivottu sun toimineen toisin. Ollaan oltu aivan supertyytyväisiä sun ohjaukseen!”

”Mai, palautit meidän uskon työnohjaukseen.”

”Mulle jäi työnohjauksista mieleen se, miten hyvin näit työryhmän ajankohtaisen tarpeen! Siitä ilmiöstä sitten vedit teoriaa ja me saatiin konkreettisia työkaluja ja ahaa-elämyksiä. Tunnelma oli aina mukavan rento ja yhdessä keskustelu luontevaa.” Satu

 

”Mai on auttanut tiimiämme työnohjaajana jo lähes kaksi vuotta. Olipa kyse sitten täyden työpöydän ja aivokaistan tilanteen purkamisesta tai tiimin sisäisestä konfliktista, hän tarttuu tilanteeseen ja kysyy tärkeitä kysymyksiä. Mailla on ainutlaatuinen kyky löytää työnteon kipukohtia ja sanoittaa niitä, jolloin ongelmista päästään eteenpäin, työyhteisössä voi olla avoimempi ja ratkaisut on helpompi löytää. Traumainformatiivinen viitekehys, josta käsin Mai tekee työtään, on erinomainen lähtökohta, sillä sen piirteet ovat jokaiselle tuttuja elämän varrelta ja osuvat hyvin myös työelämään ja organisaatioiden eri vaiheisiin.”

 

LÄHETÄ MEILIÄ TAI SOITA!

yhteys@maipeltoniemi.fi 

+358 44 330 9716

Verkostoidu kanssani Linkkarissa:

Main yhteisövalmennuksen logo

Main yhteisövalmennus oy
Y-tunnus: 3184893-6
Tietosuojaseloste