+358 44 330 9716 yhteys@maipeltoniemi.fi
Valitse sivu

Sosionomi (YAMK), työnohjaaja, yhteisövalmentaja

MAI PELTONIEMI

Olen sosiaalialan ammattilainen, kouluttaja ja työnohjaaja. Joku on juhlavasti todennut minun olevan tabujen ja leimojen rohkea ravistelija, innostava ja asiantunteva kouluttaja. Tämä varmaankin siksi, että elämässäni valinnoillani olen onnistunut toistuvasti sijoittumaan monenlaisiin marginaalisiin ryhmiin. Kouluttajana yhdistän asiantuntijuuden ja kokemusasiantuntijuuden tavalla, joka uudistaa totuttuja rooleja ja suhteita. 

Traumaan ja riippuvuuksiin liittyvää ymmärtämistä ja erityisosaamista tarvitaan lähes kaikissa sosiaali- ja terveysalan palveluissa. Traumataustan tunnistaminen ja lapsuuden haitallisten kokemusten (ACE) vaikutusten ymmärtäminen elämänkulkuun ja valintoihin on avain tulokselliseen kuntoutumiseen ja laadukkaaseen kohtaamiseen. Ymmärrys traumatisoitumisen mekanismeista ja oikea tieto mahdollistavat eettisen traumainformoidun työotteen, joka tuottaa onnistumisia ja työn iloa.

koulutukseni

2010 Sosionomi (AMK)
2014 Neuropsykiatrinen valmentaja
2017 Sosionomi (YAMK)
2020 Työnohjaaja (STOry)
2020 -> in a TA-training as a transactional analyst in psychotherapy

PÄIHDETYÖ JA YHTEISÖ

TERAPEUTTINEN YHTEISÖHOITO JA ADDIKTIOT

Olen työskennellyt kymmenen vuotta Kalliolassa, jossa olen saanut kehittää huumeidenkäyttäjien terapeuttisen yhteisöhoidon mallia vastaamaan nykyisiin tarpeisiin asiakaskunnan ja palvelujärjestelmän suhteen. Asumispalveluissa toimiva terapeuttinen yhteisöhoito on hyvin kustannustehokas ja tuloksellinen kuntoutusympäristö. Tässä ympäristössä pilotoitiin myös ensimmäisenä Suomessa traumanvakautusryhmämalli päihdetyön kenttään yhteistyössä Traumaterapiakeskuksen kanssa muutama vuosi sitten. Yhteisövalmentajana olen saatellut omaan päihteettömään elämään lukuisia nuoria aikuisia, jotka ovat itsenäisiä täysvaltaisia toimijoita ja joista olen tavattoman ylpeä. Olen saanut olla muutoksen ytimessä ja oppia, miten herkkä organismi yhteisö on ja millaisilla terapeuttisilla interventioilla sitä on muuttumattoman, mutta joustavan rakenteen lisäksi hoidettava päivittäin. Yhteisö on kasvattanut minusta tarkkanäköisen ja rehellisen peilin. Traumaymmärrys ja -osaaminen on hionut minusta myötätuntoisen ja kekseliään valmentajan. Turvallinen tila, ilmapiiri ja kohtaaminen – rajat ja rakkaus ovat niitä korvaavia ja korjaavia kokemuksia, jotka mahdollistavat toipumisen. Traumainformoidussa päihdetyössä päihteidenkäyttö nähdään oireena muista vakavammista ongelmista, kuten esimerkiksi lapsuudenaikaisista haitallisista kokemuksista.

Koulutan yhteisöhoidon menetelmästä, yhteisöllisyyden rakentamisesta, addiktioista, toipumisesta ja motivaatiosta. Työnohjaan mielelläni yhteisöllisyyttä kehittäviä tai yhteisökuntoutusta käyttäviä työryhmiä. Näitä yhdistäen työnohjaus voi olla myös koulutuksellinen prosessi!

OPINTOJA JA TRAUMATUNTEMUSTA

TRANSAKTIOANALYYSI- TERAPIAOPINNOT

Transaktioanalyysi (TA, Transactional Analysis) on myönteinen ja ihmiskeskeinen psykologian muoto; malli ihmisen, persoonallisuuden, ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen ymmärtämiseksi. TA:n alkuperäinen kehittäjä on amerikkalainen psykiatri Eric Berne (1910-1970). Transaktioanalyysia käytetään laajasti maailmalla psykoterapian, ohjauksen, kasvatuksen ja koulutuksen sekä organisaatiokonsultoinnin välineenä.
Lisätietoa: www.finta.net

Transaktioanalyysi on valikoitunut huumeidenkäyttäjien terapeuttisten yhteisöjen viitekehykseksi maailmanlaajuisesti, sen myötä tämä Suomessa melko tuntematon persoonallisuus- ja vuorovaikutusteoria on vuosien opintojen jälkeen lähtemätön osa ajatteluani. 

Olen vihdoin uskaltautunut CTA-tutkinto-ohjelmaan ja virallisesti olen ”in TA-training as a transactional analyst in psychotheraphy”. Valmistun transaktioanalyytikoksi vielä 20-luvulla! Terapeuttisessa yhteisössä koulutan yhteisölle itsetuntemusta ja ilmiöitä vuorovaikutuksessa transaktioanalyysin avulla. TA toimii samassa tarkoituksessa erinomaisesti myös työnohjauksessa. Olen myös kouluttanut transaktioanalyysin perusteita ja käyttöä päihdetyössä, mutta varsinaista kouluttajapätevyyttä minulla ei ole. Harjoitusterapia-asiakkaita ei ole mahdollista ottaa enempää.

TRAUMAOSAAMINEN

Sosionomi (AMK) ja (YAMK) opinnoissani olen perehtynyt osallisuuteen, syrjäytymiseen ja päihteisiin. Opintojeni tutkimusosuudet olen käyttänyt omien marginaalisten elämänkokemusten tutkimiseen kokemustutkimuksen ja autoetnografian menetelmin. Olen yhdistänyt asiantuntijuuden ja kokemusasiantuntijuuden, päihderiippuvuuden ja emotionaalisen trauman, sosiaalityön ja psykoterapian.  

Ammattietiikkapalkittu ”Normaali narkomaani?” on tutkimus omasta huumeriippuvuudestani, hoidosta ja toipumisesta. ”Aivan kuin minua ei olisi – autoetnografia emotionaalisesta traumasta ja toipumisesta” on jatkotutkimus, joka avaa näkökulman huumeriippuvuuden taustalla vaikuttaneeseen kompleksiseen traumatisoitumiseen ja sen seurauksena syntyneeseen persoonan rakenteelliseen dissosiaatioon. Irrationaalinen elämäntarina muuttuu ymmärrettäväksi ja terapiaprosessit ja toipuminen konkretisoituvat dialogeissa terapeuttien kanssa. Autoetnografia tuottaa tietoa onnistuneen terapeuttisen ja traumaterapeuttisen prosessin kulusta, edellytyksistä ja persoonanosien integraatiosta.

Terapiavuosien, tutkimuksen ja kokemustiedon myötä oma traumateoreettinen osaamiseni on kasvanut. Traumaterapiakeskuksen kanssa pilotoitu traumanvakautusryhmä, vakavan dissosiaatiohäiriön arviointi-koulutus sekä vuosien kokemus traumatisoituneiden asiakkaiden hoitamisesta ja valmentamisesta on tehnyt minusta kompleksisen traumatisoitumisen ja dissosiaatiohäiriön asiantuntijan.

Opintovapaalla 2017 olin mukana perustamassa Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry, olen perustamisesta lähtien toiminut yhdistyksen puheenjohtajana ja ideoinut toimintaa valtakunnallisesti. Yhdistys perustettiin, koska tietoa ei ollut riittävästi saatavilla ja dissosiaatiohäiriötä ja muita trauman oireita ei tunnisteta riittävän hyvin. Lue lisää: www.disso.fi

Koulutan traumasta ja dissosiaatiosta, kokemusasiantuntijuudesta, hyvästä hoidosta ja toipumisesta, turvallisuudesta ja toivosta. Työnohjauksessa traumanäkökulma asiakastyön ilmiöiden ja työryhmän reaktioiden kanssa on varmasti myös kiinteä osa ajatteluani ja erottamatonta osaamistani. Traumanäkökulma voi lisätä ymmärrystä ja antaa vaihtoehtoisia toimintatapoja reagoida haastavaan tai epäloogiselta vaikuttavaan käyttäytymiseen mielenterveys- ja päihdetyön asiakkaiden parissa.

KOULUTUSESIMERKKEJÄ

Main räätälöidyt asiantuntijakoulutukset ja konsultointi soveltuvat sosiaali-, terveys-, ja terapia-alan ammattilaisille ja opiskelijoille.

 • Trauma ja addiktio – hoitamaton trauma ylläpitää addiktiota
 • Miten ymmärtää päihteitä käyttävää ihmistä – kannattaako narkomaania hoitaa?
 • Psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus – miten motivoida toipumiseen?
 • Trauma ja persoonan rakenteellinen dissosiaatio – Emotionaalisen trauman vaikutukset psyyken rakenteeseen, elämään ja valintoihin.
 • Lapsuuden vaikeiden kokemusten (ACE) vaikutukset nykypäivään, traumainformoitu hoito ja kohtaaminen.
 • Trauman tunnistaminen oikean hoidon ja kohtaamisen edellytyksenä: Elämän negatiivinen ja positiivinen kierre koettuna, reflektoituna, analysoituna ja tulkittuna.
 • Ammattilaisen roolit, valta ja vanhemmuus – vaikuttava päihdetyö.
 • Eri psykoterapeuttisten viitekehysten mahdollisuuksia ja rajoituksia persoonan dissosioituneiden osien kohtaamiseen ja integroitumiseen.
 • Terapeuttinen yhteisöhoito – addiktin vapaa tahto, sudenkuopat ja toipumisen mahdollistaminen. Terapeuttinen yhteisöhoito trauman vakauttamisen vaiheena?
 • Seksuaalisuuden muutos ja eheytyminen huumeidenkäyttäjien terapeuttisessa yhteisössä. (Peltoniemi, 2017. Kunnolliseksi mieheksi ja arvokkaaksi naiseksi. Teoksessa Kiuru & Strömberg-Jakka (toim.) Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä. UniPress.)
 • Transaktioanalyysi viitekehyksenä yhteisöhoidossa ja psykoedukatiivisena välineenä päihdetyössä.
 • Autoetnografia ja kokemustutkimus tiedon valtarakenteiden muuttajina – kysymyksiä kokemusasiantuntijuudesta Suomalaisessa mielenterveys- ja päihdetyössä kahdesta roolista käsin.

MEDIATYÖ

Helsingin sanomat, Elämä 31.1.2019

Toivon jäljillä-Mai Peltoniemi auttaa työkseen toipuvia narkomaaneja saamaan kiinni tavallisesta arjesta

MEDIATYÖ

Helsingin sanomat, Elämä 31.1.2019

Toivon jäljillä-Mai Peltoniemi auttaa työkseen toipuvia narkomaaneja saamaan kiinni tavallisesta arjesta

Minusta sanotaan…

”Hypnoottisen hyvä!”

”Mai sai luotua turvallisen ja välittävän tunnelman traumakoulutukseen. Koulutus laittoi minut miettimään omia traumojani lempeällä tavalla.”

Main tapa kouluttaa tempaisi kuulijan mukaan tavalla, joka haastoi pohtimaan omia asenteita ja arvoja. Samalla tuli mietittäväksi oma käsitys riippuvuudesta, sen syistä ja toipumisesta.

Koulutus sisälsi myös huumoria, joten vakavasta aiheesta huolimatta tunnelma ei ollut raskas. Hyväksi koettu mittari kouluttajille on se, että kelloa ei tullut Main koulutuksen aikana vilkuiltua!

””Mai on ammattitaitoinen kouluttaja, jolla on mielenkiintoinen ja helposti lähestyttävä tapa esiintyä ja esittää asioita mikä helpottaa asioiden sisäistämistä ja ymmärrystä. Täydet pisteet!”

”Mai on mielenkiintoinen ja positiivisesti ajatuksia virittävä persoona, asiasisältö erittäin kiinnostavaa”

”Koulutus lisäsi ymmärrystä trauman/traumojen kokonaisvaltaisuudesta. Kehon ja hermoston reagoiminen traumaan niin voimakkaasti yllätti ja herätti paljon ajatuksia.”

”[Trauma]koulutus sai kokonaisuudessaan erinomaista palautetta [työryhmältämme]. Se koettiin oman työn kannalta hyödylliseksi ja kestoltaan sopivaksi. Koulutus sisälsi sopivasti keskustelua ja vuorovaikutusta osallistujien välillä. Koulutuksen koettiin onnistuvan hyvin verkkokoulutuksena.”

 

”Mai Peltoniemen luento oli todella mielenkiintoinen ja se piti otteessaan alusta loppuun saakka. Hän osasi tuoda käsiteltävän asian käytännön tason esimerkeillä helposti lähestyttäväksi ja hänen rehellinen tapansa kommunikoida oli piristävää.. asiat sanottiin juuri niin kuin ne ovat. Ehdottomasti yksi kurssin kohokohdista.”

”Mai on auttanut tiimiämme työnohjaajana jo lähes kaksi vuotta. Olipa kyse sitten täyden työpöydän ja aivokaistan tilanteen purkamisesta tai tiimin sisäisestä konfliktista, hän tarttuu tilanteeseen ja kysyy tärkeitä kysymyksiä. Mailla on ainutlaatuinen kyky löytää työnteon kipukohtia ja sanoittaa niitä, jolloin ongelmista päästään eteenpäin, työyhteisössä voi olla avoimempi ja ratkaisut on helpompi löytää. Traumainformatiivinen viitekehys, josta käsin Mai tekee työtään, on erinomainen lähtökohta, sillä sen piirteet ovat jokaiselle tuttuja elämän varrelta ja osuvat hyvin myös työelämään ja organisaatioiden eri vaiheisiin.”

LÄHETÄ MEILIÄ TAI SOITA!

yhteys@maipeltoniemi.fi 

+358 44 330 9716

Verkostoidu kanssani Linkkarissa:

Logo Main yhteisövalmennus oy

Main yhteisövalmennus oy
Y-tunnus: 3184893-6