+358 44 330 9716 yhteys@maipeltoniemi.fi
Valitse sivu

Kouluttaja, työnohjaaja, yhteisövalmentaja

OTA YHTEYTTÄ

Työnohjaan yksilöitä, ryhmiä, työyhteisöjä ja esimiehiä etänä, lähellä ja myös ulkona kävellen! Olen tehnyt yhteiskehittämiseen liittyviä onnistuneita kokeiluja, työnohjannut asiakasyhteisöä työryhmän kanssa ja kaikkea hieman tavallisempaakin. Kehittämisprosessit, joissa yhteisöllisyys, kokemusasiantuntijuus, traumainformoidun työotteen ja traumaosaamisen vahvistaminen jollain tapaa esiintyvät, saavat minut innostumaan. Kysy lisää työnohjauksesta, koulutuksesta ja yhteisön valmennusprosesseista – suunnitellaan yhdessä jotain uutta ja innostavaa!

Oma koulutukseni

2010 Sosionomi (AMK)
2014 Neuropsykiatrinen valmentaja
2017 Sosionomi (YAMK)
2020 Työnohjaaja (STOry)

2021 in Ta-training as a transactional analyst in psychotheraphy

KYSY TARJOUSTA TEIDÄN TARPEISIINNE RÄÄTÄLÖIDYSTÄ TRAUMAKOULUTUKSESTA!

VUODEN 2020 KOULUTUKSIA

 

MENNEITÄ KOULUTUKSIA

 • Kysymyksiä traumasta / Amiedu päihde- ja mielenterveystyön täydennyskoulutus 12/2019
 • Psykososiaalinen näkökulma riippuvuuteen, kannattaako narkomaania hoitaa? / Turun yliopisto, lääketieteen kandit 11/2019
 • Trauma ja addiktio / Rohkeutta muutokseen, Myllyhoitoyhdistys ry 11/2019
 • Understanding trauma – Creating Sustainable Mental Health Care – Keynote European Conference of Mental Health 10/2019 
 • Traumakoulutus / Niemikotisäätiö 9/2019
 • Yhteisöhoito, transaktioanalyysi, trauma / Porvoo  Careeria päihdetyön täydennyskoulutus 2019
 • Yhteisöhoito, trauma ja addiktio, transaktioanalyysi / Stadin aikuisopisto, päihde- ja mielenterveystyön täydennyskoulutus 2019
 • Trauma ja addiktio / Stery, Päihdepäivät
 • Addiktin polku, terapeuttinen yhteisöhoito / Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu videoluennot
 • Emotionaalinen trauma huumeriippuvuuden taustalla / Sipoon avoterveydenhuollon henkilökunta

KOULUTUSESIMERKKEJÄ

Main räätälöidyt asiantuntijakoulutukset ja konsultointi soveltuvat sosiaali-, terveys-, ja terapia-alan ammattilaisille ja opiskelijoille.

 • Trauma ja addiktio – hoitamaton trauma ylläpitää addiktiota
 • Miten ymmärtää päihteitä käyttävää ihmistä – kannattaako riippuvuutta hoitaa?
 • Psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus – miten motivoida toipumiseen?
 • Trauma ja persoonan rakenteellinen dissosiaatio – Emotionaalisen trauman vaikutukset psyyken rakenteeseen, elämään ja valintoihin.
 • Lapsuuden vaikeiden kokemusten (ACE) vaikutukset nykypäivään, traumainformoitu työote ja kohtaaminen.
 • Trauman tunnistaminen oikean hoidon ja kohtaamisen edellytyksenä: Elämän negatiivinen ja positiivinen kierre koettuna, reflektoituna, analysoituna ja tulkittuna.
 • Ammattilaisen roolit, valta ja vanhemmuus – vaikuttava päihdetyö.
 • Eri psykoterapeuttisten viitekehysten mahdollisuuksia ja rajoituksia persoonan dissosioituneiden osien kohtaamiseen ja integroitumiseen.
 • Terapeuttinen yhteisöhoito – addiktin vapaa tahto, sudenkuopat ja toipumisen mahdollistaminen. Terapeuttinen yhteisöhoito trauman vakauttamisen vaiheena?
 • Seksuaalisuuden muutos ja eheytyminen huumeidenkäyttäjien terapeuttisessa yhteisössä. (Peltoniemi, 2017. Kunnolliseksi mieheksi ja arvokkaaksi naiseksi. Teoksessa Kiuru & Strömberg-Jakka (toim.) Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä. UniPress.)
 • Transaktioanalyysi viitekehyksenä yhteisöhoidossa ja psykoedukatiivisena muutosvälineenä päihdetyössä.
 • Autoetnografia ja kokemustutkimus tiedon valtarakenteiden muuttajina – kysymyksiä kokemusasiantuntijuudesta Suomalaisessa mielenterveys- ja päihdetyössä kahdesta roolista käsin.

Minusta sanotaan…

Main tapa kouluttaa tempaisi kuulijan mukaan tavalla, joka haastoi pohtimaan omia asenteita ja arvoja. Samalla tuli mietittäväksi oma käsitys riippuvuudesta, sen syistä ja toipumisesta.

Koulutus sisälsi myös huumoria, joten vakavasta aiheesta huolimatta tunnelma ei ollut raskas. Hyväksi koettu mittari kouluttajille on se, että kelloa ei tullut Main koulutuksen aikana vilkuiltua!

”Kouluttajana Mai on rento, humoristinen, selkeä ja ymmärrettävä. Energinen asiantuntija.”

”Mai on mielenkiintoinen ja positiivisesti ajatuksia virittävä persoona, asiasisältö erittäin kiinnostavaa”

”Hypnoottisen hyvä!”

”Tämä oli ensimmäinen työnohjaus, jossa on saanut olla ihan kokonainen ihminen – integroida ihmisyyden ja ammatillisuuden näihin keskusteluihin! Sinulla on ihana vastaanottavainen ja herkkä tapa olla työnohjaaja!”

”Main työnohjauksessa on mukavaa!”

LÄHETÄ MEILIÄ TAI SOITA!

yhteys@maipeltoniemi.fi 

+358 44 330 9716

Verkostoidu kanssani Linkkarissa:

Logo Main yhteisövalmennus oy

Main yhteisövalmennus oy
Y-tunnus: 3184893-6