Valitse sivu

Sosionomi (YAMK), työnohjaaja, yhteisövalmentaja

OTA YHTEYTTÄ

Vastaan mielelläni kysymyksiin ja koulutuspyyntöihin, pyydä rohkeasti tarjous oman työryhmäsi tarpeisiin räätälöidystä koulutuksesta!
Työnohjaan yksilöitä ja työyhteisöjä, keskustellaan, voisinko auttaa juuri sinua tai teitä! Olen tehnyt yhteiskehittämiseen ja vuorovaikutuskoulutukselliseen työnohjaukseen liittyviä onnistuneita kokeiluja, työnohjannut asiakasyhteisöä työryhmän kanssa ja kaikkea hieman tavallisempaakin. Kehittämisprosessit, joissa yhteisöllisyys, yhteisöhoito, kokemusasiantuntijuus, traumainformoidun työotteen tiedostaminen tai oma työhyvinvointi ja jaksaminen saavat minut innostumaan.
Ota yhteyttä sähköpostitse yhteys@maipeltoniemi.fi
tai lomakkeella.

Oma koulutukseni

2010 Sosionomi (AMK)
2014 Neuropsykiatrinen valmentaja
2017 Sosionomi (YAMK)
2020 Työnohjaaja (Story)

MENNEITÄ KOULUTUKSIA

 • Kysymyksiä traumasta / Amiedu päihde- ja mielenterveystyön täydennyskoulutus 12/2019
 • Psykososiaalinen näkökulma riippuvuuteen, kannattaako narkomaania hoitaa? / Turun yliopisto, lääketieteen kandit 11/2019
 • Trauma ja addiktio / Rohkeutta muutokseen, Myllyhoitoyhdistys ry 11/2019
 • Understanding trauma – Creating Sustainable Mental Health Care – Keynote European Conference of Mental Health 10/2019 
 • Traumakoulutus / Niemikotisäätiö 9/2019
 • Yhteisöhoito, transaktioanalyysi, trauma / Porvoo  Careeria päihdetyön täydennyskoulutus 2019
 • Yhteisöhoito, trauma ja addiktio, transaktioanalyysi / Stadin aikuisopisto, päihde- ja mielenterveystyön täydennyskoulutus 2019
 • Trauma ja addiktio / Stery, Päihdepäivät
 • Addiktin polku, terapeuttinen yhteisöhoito / Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu videoluennot
 • Emotionaalinen trauma huumeriippuvuuden taustalla / Sipoon avoterveydenhuollon henkilökunta

KOULUTUSESIMERKKEJÄ

Main räätälöidyt asiantuntijakoulutukset ja konsultointi soveltuvat sosiaali-, terveys-, ja terapia-alan ammattilaisille ja opiskelijoille.

 • Trauma ja addiktio – hoitamaton trauma ylläpitää addiktiota
 • Miten ymmärtää päihteitä käyttävää ihmistä – kannattaako narkomaania hoitaa?
 • Psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus – miten motivoida toipumiseen?
 • Trauma ja persoonan rakenteellinen dissosiaatio – Emotionaalisen trauman vaikutukset psyyken rakenteeseen, elämään ja valintoihin.
 • Lapsuuden vaikeiden kokemusten (ACE) vaikutukset nykypäivään, traumainformoitu hoito ja kohtaaminen.
 • Trauman tunnistaminen oikean hoidon ja kohtaamisen edellytyksenä: Elämän negatiivinen ja positiivinen kierre koettuna, reflektoituna, analysoituna ja tulkittuna.
 • Ammattilaisen roolit, valta ja vanhemmuus – vaikuttava päihdetyö.
 • Eri psykoterapeuttisten viitekehysten mahdollisuuksia ja rajoituksia persoonan dissosioituneiden osien kohtaamiseen ja integroitumiseen.
 • Terapeuttinen yhteisöhoito – addiktin vapaa tahto, sudenkuopat ja toipumisen mahdollistaminen. Terapeuttinen yhteisöhoito trauman vakauttamisen vaiheena?
 • Seksuaalisuuden muutos ja eheytyminen huumeidenkäyttäjien terapeuttisessa yhteisössä. (Peltoniemi, 2017. Kunnolliseksi mieheksi ja arvokkaaksi naiseksi. Teoksessa Kiuru & Strömberg-Jakka (toim.) Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä. UniPress.)
 • Transaktioanalyysi viitekehyksenä yhteisöhoidossa ja psykoedukatiivisena välineenä päihdetyössä.
 • Autoetnografia ja kokemustutkimus tiedon valtarakenteiden muuttajina – kysymyksiä kokemusasiantuntijuudesta Suomalaisessa mielenterveys- ja päihdetyössä kahdesta roolista käsin.

Minusta sanotaan…

Main tapa kouluttaa tempaisi kuulijan mukaan tavalla, joka haastoi pohtimaan omia asenteita ja arvoja. Samalla tuli mietittäväksi oma käsitys riippuvuudesta, sen syistä ja toipumisesta.

Koulutus sisälsi myös huumoria, joten vakavasta aiheesta huolimatta tunnelma ei ollut raskas. Hyväksi koettu mittari kouluttajille on se, että kelloa ei tullut Main koulutuksen aikana vilkuiltua!

”Kouluttajana Mai on rento, humoristinen, selkeä ja ymmärrettävä. Energinen asiantuntija.”

”Mai on mielenkiintoinen ja positiivisesti ajatuksia virittävä persoona, asiasisältö erittäin kiinnostavaa”

”Hypnoottisen hyvä!”

”Mai Peltoniemen luento oli todella mielenkiintoinen ja se piti otteessaan alusta loppuun saakka. Hän osasi tuoda käsiteltävän asian käytännön tason esimerkeillä helposti lähestyttäväksi ja hänen rehellinen tapansa kommunikoida oli piristävää.. asiat sanottiin juuri niin kuin ne ovat. Ehdottomasti yksi kurssin kohokohdista.”

LÄHETÄ MEILIÄ
TAI JÄTÄ VIESTI

yhteys@maipeltoniemi.fi